Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak kerjaya dalam industri pendidikan. Bercita-cita menjadi seorang pendidik? Daftar sekarang ke program pendidikan awal kanak-kanak.

Diploma Pendidikan Awal Kanak Kanak


Bahasa Penghantar

 • Bahasa Malaysia
 • Bahasa Inggeris

Tempoh Pengajian

 • 2 tahun 6 Bulan atau (7 Semester)
 • 1 Semester Latihan Industri Di Sekolah Yang Dipilih (Daerah Kelahiran)

Syarat Dan Kelayakan

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tiga (3) kepujian lulus mata pelajaran Bahasa Melayu Dan Sejarah
 • Sijil Vokasional Malaysia (SVM) (Akademik 2.00 PNGK), (Vokasional 2.67 PNGK) (Kredit BM 1104)

Mengenai Program

Objektif program ini adalah untuk menghasilkan para tenaga pengajar yang berkualiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan dapat menyepadukan segala prinsip-prinsip pengurusan kurikulum, pendidikan dan pentafsiran dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Para pelajar akan dilatih dalam melahirkan graduan yang berijazah dan bestari serta mampu mengaplikasi peranan sebagai pendidik awal kanak-kanak yang professional dalam masyarakat pelbagai budaya serta selaras dengan perubahan sosial dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.

Memahami konsep falsafah pendidikan awal kanak-kanak dan menggunakan prinsip-prinsip pendidikan adalah sangat penting untuk membantu perkembangan intelek, jasmani, rohani dan emosi kanak-kanak

Tawaran Program

Program ini sesuai bagi pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang sosiologi dan psikologi pendidikan awal kanak-kanak. Pelatih akan diberikan latihan asas yang baik secara teori dan praktikal bagi menyediakan pelatih menjadi tenaga pengajar yang berkualiti.

Bantuan Kewangan

 • PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
 • KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Pekerjaan

Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam industri pendidikan awal kanak-kanak jumlah ini akan meningkat kepada 95% pada 2016 dan 97% menjelang 2020. Dengan bertambahnya pelajar pra-sekolah, kebanyakan pra-sekolah bakal memerlukan guru dengan kelulusan Diploma dan Sarjana Muda

 • Guru tadika
 • Guru Pra sekolah
 • Pengusaha tadika dan taska
 • Jurulatih pusat jagaan kanak-kanak
 • Usahawan dalam bidang pembangunan dan perkembangan kanak-kanak
 • Penyelidikan dan pembangunan produk pendidikan
 • Konsultan pengurusan pra-sekolah
 • Bekerja di Sekolah Antarabangsa
 • Penolong Pengarah Pendidikan
 • Pegawai Sumber Manusia (Jabatan Perkhidmatan Awam)

Jika anda terlepas pendaftaran di daerah bagi program pendidikan awal kanak kanaksila  datang ke daerah yang terdekat untuk mendaftar. Semak jadual disini

Ijazah Pendidikan Awal Kanak Kanak


Bahasa Penghantar

 • Bahasa Malaysia
 • Bahasa Inggeris

Tempoh Pengajian

 • 3 tahun atau (9 Semester)
 • 1 Semester Latihan Industri di Sekolah yang Dipilih (Daerah Kelahiran)

Syarat Dan Kelayakan

 • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2.00 Pointer/Principal (2C)
 • Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
 • Diploma 2.00 Pointer intitusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Islam Malaysia (STAM) - Jayyid
 • Diploma Vokasional Malaysia (DVM) (Akademik 2.00 PNGK), (Vokasional 2.67 PNGK) (Kredit BM 1104)
 • Malaysia Unified Examination Certificate (UEC) 5B

Mengenai Program

Objektif program yang ditawarkan adalah untuk mendedahkan para pelajar dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman terhadap kanak-kanak yang berbeza dari segi budaya dan kebolehan dalam melaksanakan pengajaran dan interaksi yang positif dan berkesan seawal usia kelahiran sehingga berumur 6 tahun.

Program ini mempersiapkan bakal graduan dengan kemahiran untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, membina sikap yang profesional, etika yang mapan dan boleh dicontohi selari dengan kehendak Falfasah Pendidikan Kebangsaan dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) pendidikan.

Program ini menggunakan prinsip–prinsip perkembangan, kurikulum, pengajaran dan pentaksiran dalam setiap proses pendidikan awal kanak-kanak dalam merekabentuk, melaksana dan menilai kurikulum berasaskan garis panduan kurikulum pendidikan prasekolah.

Tawaran Program

Program ini ditawarkan kepada lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dan orang dewasa yang bekerja, dalam bidang pendidikan terutama pendidik dan pengusaha di TASKA dan TADIKA.

Program ini sesuai bagi pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang sosiologi dan psikologi pendidikan awal kanak-kanak.

Pelatih akan diberikan latihan asas yang baik secara teori dan praktikal bagi menyediakan pelatih menjadi tenaga pengajar yang berkualiti.

Bantuan Kewangan

 • PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
 • KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Pekerjaan

Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam industri pendidikan awal kanak-kanak.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang meningkatkan kemasukan ke pra-sekolah daripada 67% pada 2009 ke 87% pada tahun 2015.

Jumlah ini akan meningkat kepada 95% pada 2016 dan 97% menjelang 2020. Dengan bertambahnya pelajar pra-sekolah, kebanyakan pra-sekolah bakal memerlukan guru dengan kelulusan Diploma dan Sarjana Muda

 • Pensyarah
 • Guru tadika
 • Guru Pra sekolah
 • Pengusaha tadika dan taska
 • Jurulatih pusat jagaan kanak-kanak
 • Usahawan dalam bidang pembangunan dan perkembangan kanak-kanak
 • Penyelidikan dan pembangunan produk pendidikan
 • Konsultan pengurusan pra-sekolah
 • Bekerja di Sekolah Antarabangsa
 • Penolong Pengarah Pendidikan
 • Pegawai Sumber Manusia (Jabatan Perkhidmatan Awam)

Jika anda terlepas pendaftaran di daerah bagi program ijazah pendidikan awal kanak kanak, sila  datang ke daerah yang terdekat untuk mendaftar. Semak jadual disini

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

 

BMajor Pengkhususan

 • Bahasa & Sastera (Bahasa Inggeris)
 • Ekonomi
 • Matematik

Bahasa Penghantar

 • Bahasa Malaysia
 • Bahasa Inggeris

Tempoh Pengajian

 • 3 tahun atau (9 Semester)
 • 1 Semester Latihan Industri di Sekolah yang Dipilih (Daerah Kelahiran)

Syarat Dan Kelayakan

 • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2.00 Pointer/Principal (2C)
 • Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
 • Diploma 2.00 Pointer intitusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Islam Malaysia (STAM) - Jayyid
 • Diploma Vokasional Malaysia (DVM) (Akademik 2.00 PNGK), (Vokasional 2.67 PNGK) (Kredit BM 1104)
 • Malaysia Unified Examination Certificate (UEC) 5B

Mengenai Program

Program ini ditawarkan kepada lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau Diploma dan orang dewasa yang berminat untuk bekerja dalam bidang pendidikan.

Pelatih akan diberikan latihan asas yang baik secara teori dan praktikal bagi menyediakan pelatih menjadi tenaga pengajar yang berkualiti.

Program ini ditawarkan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Tawaran Program

Program ini ditawarkan kepada lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau Diploma dan orang dewasa yang berminat untuk bekerja dalam bidang pendidikan.

Pelatih akan diberikan latihan asas yang baik secara teori dan praktikal bagi menyediakan pelatih menjadi tenaga pengajar yang berkualiti.

Bantuan Kewangan

 • PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
 • KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Pekerjaan

 • Pensyarah
 • Guru Sekolah Rendah
 • Guru Sekolah Menengah
 • Penyelidikan dan pembangunan produk pendidikan
 • Konsultan pengurusan sekolah
 • Bekerja di Sekolah Antarabangsa
 • Penolong Pengarah Pendidikan
 • Pegawai Sumber Manusia (Jabatan Perkhidmatan Awam)

Jika anda terlepas pendaftaran di daerah bagi program ijazah sarjana muda pendidikan, sila  datang ke daerah yang terdekat untuk mendaftar. Semak jadual disini

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.