PENDAFTARAN DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Bahasa Pengantar

Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Kelayakan Minima

Lulus Sejarah & 3 Kepujian Dalam Mana-Mana Mata Pelajaran SPM

Tempoh Pengajian

2 tahun 6 Bulan 1 Semester Latihan Industri Di Sekolah Yang Dipilih (Daerah Kelahiran)

Syarat Dan Kelayakan

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Tiga (3) kepujian 6C/Gred C mana-mana mata pelajaran dan wajib lulus mata pelajaran Sejarah.

Mengenai Program

Objektif program ini adalah untuk menghasilkan para tenaga pengajar yang berkualiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan dapat menyepadukan segala prinsip-prinsip pengurusan kurikulum, pendidikan dan pentafsiran dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. 

Para pelajar akan dilatih dalam melahirkan graduan yang berijazah dan bestari serta mampu mengaplikasi peranan sebagai pendidik awal kanak-kanak yang professional dalam masyarakat pelbagai budaya serta selaras dengan perubahan sosial dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.

Memahami konsep falsafah pendidikan awal kanak-kanak dan menggunakan prinsip-prinsip pendidikan adalah sangat penting untuk membantu perkembangan intelek, jasmani, rohani dan emosi kanak-kanak

Tawaran Program

Program ini ditawarkan kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan orang dewasa yang bekerja, dalam bidang pendidikan terutamanya pendidik dan pengusaha di TASKA dan TADIKA.

Program ini sesuai bagi pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang sosiologi dan psikologi pendidikan awal kanak-kanak. Pelatih akan diberikan latihan asas yang baik secara teori dan praktikal bagi menyediakan pelatih menjadi tenaga pengajar yang berkualiti.

Program ini ditawarkan bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang mewajibkan para guru-guru tadika untuk mempunyai kelulusan sekurang-kurangnya Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak (DPAKK) berkuatkuasa pada tahun 2020

Bantuan Kewangan

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan
KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Pekerjaan

Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam industri pendidikan awal kanak-kanak. KPM sedang meningkatkan kemasukan pelajar ke pra-sekolah daripada 67% pada 2009 ke 87% pada tahun 2015.

Jumlah ini akan meningkat kepada 95% pada 2016 dan 97% menjelang 2020. Dengan bertambahnya pelajar pra-sekolah, kebanyakan pra-sekolah bakal memerlukan guru dengan kelulusan Diploma dan Sarjana Muda

  • Guru tadika
  • Guru Pra sekolah
  • Pengusaha tadika dan taska
  • Jurulatih pusat jagaan kanak-kanak
  • Usahawan dalam bidang pembangunan dan perkembangan kanak-kanak
  • Penyelidikan dan pembangunan produk pendidikan
  • Konsultan pengurusan pra-sekolah
  • Bekerja di Sekolah Antarabangsa
  • Penolong Pengarah Pendidikan,
  • Pegawai Sumber Manusia (Jabatan Perkhidmatan Awam)

Gaji

Permulaan: RM 1,500 hingga RM 2, 500
Profesional: RM 3,500 hingga RM 5,500

X

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.