Sarjana Pendidikan (Kepimpinan Pendidikan Dan Pengurusan)

Sinopsis Pelajar dalam program sarjana memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelbagai teori dalam tingkah laku organisasi, kepimpinan pendidikan dan proses perubahan dan bagaimana ketiga-tiga aspek kesan institusi pendidikan.

Program ini membantu pelajar membiasakan diri dengan pelbagai isu-isu pengurusan sekitar dan bagaimana isu-isu berkaitan dengan perkembangan dalam bidang pendidikan, masyarakat dan ekonomi.Pelajar-pelajar membangunkan kemahiran dalam analisis dasar pembangunan dan pelbagai faktor-faktor yang memberi kesan kepada pelaksanaan dasar pengurusan dalam konteks pendidikan.

Siswazah dari program ini juga keuntungan bertulis dan kemahiran komunikasi lisan.Kemahiran ini, disokong dengan kemahiran penyelidikan yang diperoleh sepanjang tempoh program yang membolehkan graduan untuk menyertai pasaran kerja dengan tangan atas.

Maklumat penting dalam teknologi yang berkaitan dan juga kemahiran menulis akademik juga diperolehi semasa dalam program ini.Satu program sarjana dalam kepimpinan pendidikan melengkapkan individu dengan kemahiran yang diperlukan untuk mengambil jawatan pentadbiran di institusi pendidikan awam dan bukan awam.

 

Prospek Kerjaya         

  • Pegawai Pentadbiran
  • Pegawai Pendidikan
  • Pensyarah di institusi pengajian awam dan swasta
  • Pegawai Penyelidik Pendidikan