Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Sinopsis Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak menerapkan ilmu asas dalam pendidikan awal kanak-kanak seawal usia kelahiran sehingga berumur 6 tahun.

Program ini mempersiapkan bakal graduan dengan kemahiran untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, membina sikap yang profesional, etika yang mapan dan boleh dicontohi selari dengan kehendak Falfasah Pendidikan Kebangsaan dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) pendidikan.

Akhir sekali, program ini juga dapat memotivasikan bakal graduan untuk terus meningkatkan kualiti ilmu pendidikan khususnya pendidikan seawal usia menerusi konsep pembelajaran sepanjang hayat.

PROSPEK KERJAYA

  1. Pensyarah
  2. Pengasuh Taska

iii. Guru Tadika/Prasekolah

  1. Pengusaha Taska/Tadika
  2. Pakar Psikologi Kanak-Kanak
  3. Pakar Pendidikan Awal Kanak-Kanak

vii. Jurulatih Pendidikan Awal Kanak-Kanak

viii. Perunding Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak

  1. Lain-lain (penulis buku, pereka bahan pembelajaran, panel penggubal kurikulum,
    pengamal perundangan kanak-kanak dan petugas sosial di institusi/pertubuhan/agensi
    yang berkaitan dengan kanak-kanak.

Info Lanjut Pendaftaran Ijazah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Semak Disini